top of page

AANMELDINGSVOORWAARDEN

Voordat u zich of uw kind kunt aanmelden bij Kivakemo, dient u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze aanmeldingsvoorwaarden.

De aanmeldingsvoorwaarden zijn verdeeld in twee categorieën, namelijk:
- Aanmeldingen kinderen.
- Aanmeldingen (hulp)leiding. 

Aanmeldingen kinderen 

U geeft aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het huisreglement van Kivakemo. Indien het reglement gedurende de Kivakemo-week niet gevolgd wordt, kan de hoofdleiding besluiten passende maatregelen te treffen. 

Het kind is definitief aangemeld wanneer de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen.
De aanmeldingsprocedure: 
- Het kind dient via het aanmeldingsformulier op de website te worden aangemeld.
- Per e-mail ontvangt u een aanmeldingsbevestiging.
- Vervolgens dient er een bedrag van 26 euro per deelnemend kind, op het daarvoor bestemde moment, te worden betaald. 

Indien de aanmeldingsprocedure niet volledig wordt gevolgd, kan het kind niet deelnemen aan Kivakemo. In individuele gevallen kan de hoofdleiding besluiten af te wijken van bovenstaande aanmeldingsprocedure. 

De aanmeldingsprocedure dient door een ouder/verzorger te worden doorlopen. De ouder/verzorger verklaart het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Gedurende de Kivakemo week worden er door Stichting Kivakemo foto's en filmbeelden gemaakt. Kivakemo publiceert deze foto's en filmbeelden op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Indien Kivakemo geen schriftelijk verzoek heeft ontvangen om geen foto's en/of filmbeelden van een kind te publiceren, geeft de ouder/verzorger toestemming aan Kivakemo om foto's en/of filmbeelden te publiceren op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Kivakemo stelt zich verder terughoudend op bij het publiceren van foto's en/of filmbeelden van individuele kinderen. 

Aanmeldingen (hulp)leiding

U geeft aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het huisreglement van Kivakemo. Indien het reglement gedurende de Kivakemo-week niet gevolgd wordt, kan de hoofdleiding besluiten passende maatregelen te treffen. 

De (hulp)leiding is definitief aangemeld wanneer de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen.
De aanmeldingsprocedure: 
- De (hulp)leiding dient via het aanmeldingsformulier op de website te worden aangemeld.
- Per e-mail ontvangt u een aanmeldingsbevestiging. 

Indien de aanmeldingsprocedure niet volledig wordt gevolgd, kan de (hulp)leiding niet deelnemen aan Kivakemo. In individuele gevallen kan de hoofdleiding besluiten af te wijken van bovenstaande aanmeldingsprocedure. Vrijwilligers, waarvan de kinderen deelnemen aan Kivakemo, zijn uitgesloten van deelname als (hulp)leiding. Kivakemo behoudt zich het recht voor te allen tijde aanmeldingen te kunnen weigeren/annuleren. 

Leiding dient beschikbaar te zijn van zaterdag voorafgaand aan de week tot en met de zaterdag van de week. Daarnaast dient leiding voor de week, 16 jaar of ouder te zijn. Hulpleiding dient voor de week, 15 jaar te zijn. Om de leeftijd van (hulp)leiding te kunnen controleren, dient de geboortedatum van de (hulp)leiding op het aanmeldingsformulier te worden ingevuld. De (hulp)leiding verklaart het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Gedurende de Kivakemo week worden er door Stichting Kivakemo foto's en filmbeelden gemaakt. Kivakemo publiceert deze foto's en filmbeelden op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Indien Kivakemo geen schriftelijk verzoek heeft ontvangen om geen foto's en/of filmbeelden van een vrijwilliger te publiceren, geeft de vrijwilliger (hulpleiding/leiding) en eventuele wettelijke vertegenwoordiger, toestemming aan Kivakemo om foto's en/of filmbeelden te publiceren op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. 

Algemene bepalingen

Kivakemo behoudt zich het recht voor de aanmeldingsvoorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Kivakemo u via de website op de hoogte brengen van de gewijzigde aanmeldingsvoorwaarden. 

Alle rechten worden voorbehouden. 

Stichting Kivakemo

bottom of page